Forældresamarbejdet

Vi ønsker, at du som forælder har lyst til at bruge lidt tid på Friluftsgården, føle et ansvar og hjælpe til, hvis der er behov.

 

Du skal aflevere dit barn til en voksen. Dette er mest trygt for dit barn – kom ind på stuen eller ud på legepladsen, det kunne også være, at vi har en besked til dig. 

 

I hverdagen bestræber vi os på at have en daglig dialog med dig. Vi tilbyder en forældresamtale ca. en gang om året. Vi kan også altid aftale en tid, hvor vi kan tale uforstyrret. Vi kontakter selvfølgelig også dig, hvis vi føler, der er behov for det.

 

Som forælder hjælper du med at reparere og vedligeholde hus og udendørsarealer. Dels ved, at personalet eller bestyrelsen spørger om hjælp, og dels via arbejdsdage forår og efterår (se dato på aktivitetsplan).

 

Du skal meddele personalet, hvis der er ændringer i arbejdsforhold, adresse, telefonnumre og fortælle om væsentlige ændringer i din familie, således at vi til enhver tid kan få fat i den person, som har ansvaret for dit barn, eller støtte op om dit barn i svære situationer.

 

Der er to årlige forældremøder ét om foråret med valg til forældreråd og ét om efteråret, evt. med foredragsholder (se dato på aktivitetsplan).