Børn

På Friluftsgården modtager vi børn i alderen 0-6 år.
Alle børn i denne alder er velkomne på Friluftsgården uanset handicaps, sociale problemer, bopælskommune eller skolevalg.

 

Fortrinsret

Når vi optager nye børn tager vi hensyn til om de i forvejen har søskende på Friluftsgården eller i friskolen.

 

Intra

På intra vil der hver uge være information om den enkeltes gruppes aktiviteter. Derudover udkommer der hver måned et nyhedsbrev, som beskriver overordnede emner og giver praktisk information, samt pædagogiske tanker og overvejelser.

Børnene er aldersopdelt i grupperne (Haletudserne, Salamanderne, Springfrøer, Hoppefrøer og Dragerne)