Familien

Friluftsgården er en familieinstitution, hvor du tager del i forskellige gøremål og aktiviteter. Det er vigtigt for os, at du føler dig velkommen på Friluftsgården.

Det gælder også bedsteforældre eller andre familiemedlemmer samt venner af familien, som bliver inviteret til "Bedsteforældredag". 

 

Vi har en forældregruppe, der hjælper os med de praktiske ting, blandt andet på arbejdsdage. Vi har et forældreråd, der varetager institutionens interesser samt hjælper ved arrangementer så som forældremøder, julefesten osv. Samtidigt ønsker vi i samarbejde med det enkelte barns forældre, at barnet udvikler sig til et selvstændigt og aktivt menneske, som kan indgå i socialt samspil med andre og derved skabe sig en god tilværelse. Vi vil gerne ”sende” barnet videre til skolen med kompetencer til at kunne klare sig. Dvs. de skal være selvhjulpne. De skal kunne gøre sig sprogligt forståelige samt kunne håndtere konflikter med andre børn og voksne på en alderssvarende måde.


Vi har en forventning om at I som familie hjælpe med det praktiske på Friluftsgården. Vi har 2 tilrettelagte arbejdsdage om året, hvor vi forventer, at I som forældre deltager.