Forældrebetaling

Prisen (2023) for vuggestue er 2820 kr/mdr. Prisen for børnehave er 2220 kr/mdr. Prisen justeres i forhold til de kommunale takster. Derudover opkræves et beløb på 150 kr/mdr. Dette beløb betales som tilskud til bleer, frugt, brød formiddag og eftermiddag. 

Kontoret udsender i august og januar en betalingsopgørelse for det kommende halve år. Evt. fripladstilskud vil blive fratrukket i betalingsopgørelsen.
Der betales hver måned senest den 2. i måneden.

 

Friplads

Fripladsordning (hel eller delvis) er indkomstberegnet. Friluftsgården er underlagt de samme regler som de kommunale institutioner. Du skal ansøge hos kommunen, som derefter informerer os. Reguleringen af din betaling sker så hurtigt som det kan lade sig gøre.

 

Søskenderabat

Søskenderabat gives, hvis du har flere børn i en eller flere kommunale institutioner, som har tilhørsforhold til kommunen, for Friluftsgårdens tilfælde Kalundborg kommune.
Der gives ikke rabat i forhold til søskende på friskolen og friskolens sfo.

 

Udmeldelse

Udmeldelse fra Friluftsgården skal ske til lederen med mindst 2 måneders varsel til udgangen af en måned.